INVESTICIONO ZLATO

DUKAT FRANC JOZEFDukat sa njegovim likom kovao se od 1852 do 1915 godine.

Nakon 1915 godine dukati sa likom Franc Josefa nisu redovno kovani, već je Minze Osterich kovnica iz Beča počela da proizvodi ovaj dukat u izvornom obliku iz 1915 godine. Ovaj dukat pripada kategoriji, investiciono zlato tj. investicionih dukata i on nema numizmatičku vrednost.
Franc Jozef dukat je svakako najpopularniji, najtrgovaniji, najtraženiji i najlikvidniji dukat u ovom delu Evrope.


Franc Jozef je bio austrijski car od 1848. pa sve do 1916. godine. Takodje, bio je i kralj Ugarske u razdoblju od 1857. do 1916.godine. Njegovo ime ćete često videti u upotrebi kao Franc los, Franjo Josip i slično. On je bio stric čuvenog Franca Ferdinanda čije je ubistvo poslužilo kao motiv za početak Prvog svetskog rata.


Zlatnik Franc Jozef se kovao od 1852. godine – 1915.godine. Bukvalno se iz godine u godinu povećao broj iskovanih dukata, pa je tako na primer u prvih 5 godina kovano prosecno oko 100.000 dukata, da bi taj broj od 1900 do 1915. godine dožao na preko 300.000 dukata.
Nakon 1915. godine Franc Jozef dukati nisu vise kovani redovno, već je Munze Osterreich, kovnica iz Beča, preuzela da pravi ovaj dukat isključivo kao investicioni i na svima njima sada stoji 1915.godina. Ono što treba da znate je da postoje mali i veliki dukat, odnosno jednostruki i četvorostostruki Franc Jozef zlatnik.

JEDNOSTRUKI FRANC JOZEF


Ovaj dukat ima težinu 3,49 grama. Masa čistog zlata mu je 3,44 grama odnosno 0,1106 unci. Prečnika je 20 milimetara. Finoća mu ima oznaku 986, odnosno ima 98,6 % cistog zlata sto mu daje 23,6 karata.
Na prednjoj strani nalazi se lik Franje Josipa oko koga pise natpis: FRANC IOS IDG AVSTRIAE IMPERATOR. Na zadnjoj strani nalazi se simbol austrijskog dvoglavog carskog orla a oko njega pise : HUNGAR BOHEM GAL LOD ILL REX A A 1915
ukoliko je naravno reč o investicionom zlatniku koji kuje kovnica Munze Osterreich nakon smrti Franc Jozefa.
Status : dostupan za kupovinu
Uvoznik: Zlatara Gold
Prodajna cena : 17.600 din
Otkupna cena : 15.000 din
Ukoliko se kupuje više od 5 dukata formira se investiciona cena.

ČETVOROSTRUKI FRANC JOZEF


Ovaj zlatni dukat ima težinu 4 puta veću od jednostrukog odnosno 13,96 grama. Masa čistog zlata mu je 13,76 grama odnosno 0,4424 po unci. Prečnika je 39,6 milimetara a debljina mu je kao i kod jednostrukog 0,75 milimetara. Finoća mu je takodje kao i kod jednostrukog verzija 986,odnosno 98,6% čistog zlata u sebi što mu takodje daje 23,6 karata

Na prednjoj strani nalazi se lik Franje Jospia u drugačijem izdanju od onog koji se nalazi na jednostrukom odnosno vidi mu se gornji deo tela, a oko njega piže natpis: FRANC IOS IDG AVSTRIAE IMPERATOR.

Na zadnjoj strani nalazi se simbol austrijskog dvoglavog carskog orla a oko njega piže: HUNGAR BOHEM GAL LOD ILI REX A A 1915
ukoliko je naravno reč o investicionom zlatniku koji kuje kovnica Munze Osterreich nakon smrti Feranc Jozefa..

Ono što ga razlikuje od jednostrukog osim naravno veličine i težine je i to što se na dnu kovanice u zagradi nalazi broj 4 kao potvrda njegove vrednosti od 4 dukata.
Status : dostupan za kupovinu
Uvoznik: Zlatara Gold
Prodajna cena : 70.400 din
Otkupna cena : 63.000 din
Ukoliko se kupuje više od 2 dukata formira se investiciona cena.