INVESTICIONI DUKAT KINESKI PANDA

O PROIZVODUDukat Kineska panda Prodaja dukata u ZLATARAMA GOLD na dve lokacije u Beogradu Dukat Kineska panda, endemska vrsta sisavca prisutna u središnjoj Kini, središnji je motiv serije popularnih investicionih dukata. Prva u nizu kineskih zlatnih dukata s motivom pande na tržištu se pojavila 1982. godine i od tada, uz jedan izuzetak, svake godine menja dizajn reversa na kojem je prikazana popularna kineska životinja. Zbog tih promena, dukat Kineska panda postao je ne samo atraktivan proizvod za vrednosti likvidne imovine, nego i kolekcijski atraktivna serija. Investicioni dukat Kineska panda je najlepsi dukat na svetu. Ovaj dukat je najzastupljeniji na Azijskom kontinentu. Na tržištu je dostupan u više različitih težina.Sve zlatne kovanice Kineska panda izrađene su od zlata čistoće 99,9 posto (24 karata).