INVESTICIONO ZLATO MASTERBOX
INVESTICIONO ZLATO -MASTERBOX

INVESTICIONI PAKETI MASTERBOX

Investicioni paket MASTERBOX 1 sastoji se od 4 zlatne poluge od 250g. Isti je, namenjen najvecim ulagacima koji u svom portfoliu zele imati vise istih.

MASTERBOX 2

MASTERBOX 3 sastoji se od deset zlatnih poluga od 50 g i deset deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50×1 gram ). Investicioni paket MASTERBOX 3 namenjen je srednjim ulagacima, ali neretko nadje svoje mesto i u portfoliu velikih ulagaca.

MASTERBOX 3

MASTERBOX 3 sastoji se od deset zlatnih poluga od 50 g i deset deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50×1 gram ). Investicioni paket MASTERBOX 3 namenjen je srednjim ulagacima, ali neretko nadje svoje mesto i u portfoliu velikih ulagaca.

MASTERBOX 4

MASTERBOX 4 sastoji se od pet zlatnih poluga od 50 g i pet deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50×1 gram ). MASTERBOX 4, namenjen je ulagacima koji se nalaze na granici izmedju malih i srednjih ulagaca. MASTERBOX paketi prilagodjeni su zahtevima svih kategorija investitora ( malih, srednjih i velikih ). Prilikom formiranja istih ,uzeti su u obzir najvaziniji aspekti, cenovni aspekt i aspekt prakticnosti. MASTERBOX paketi , mogu se kreirati i prema Vasem zahtevu.

Zlatne poluge CombiBar 50×1g i 20×1 g namenje su kako malim ulagacima, tako i ulagacima koji sukcesivno vrse alokaciju manjih iznosa novca u ovu investicionu kategoriju.

Investiciono zlato MASTERBOX namenjeno je velikim, srednjim i malim ulagacima. Investiciono zlato u formatu MASTERBOX paketa uvozi se prema individualnom zahtevu investitora.