O ZLATU

Zlato je plemeniti metal. Kroz istoriju, plemeniti metali služili su, kao valuta i sredstvo plaćanja, ali i kao podloga i temelj za štampanje novca, što se i danas u izvesnoj meri primenjuje.

Iako se količina zlatnih rezervi u svetu neznatno smanjuje, još uvek u trezorima centralnih banaka nalazi se oko 40 % ukupnih zaliha zlata.

Zlato ima više upotrebnih vrednosti.

–Zlato se koristi za izradu nakita. Nakit se danas proizvodi industrijski, gde upotrebom različitih legura nakit dobija željenu boju i željenu finoću.

Zlato je svoju primenu našlo i u stomatogiji, medicini i u elektronici.

Najveća upotrebna vrednost zlata jeste u očuvanju vrednosti novca.

ŠTA JE INVESTIRANJE U ZLATO ?
Investiranje u zlato, razlikuje se od ostalih oblika investicija . Cilj svakog investiranja, jeste da se novac posle odredjenog vremenskog perioda vrati u uvećanom iznosu. Ulaganje u zlato, ne predstavlja klasično ulaganje, već predstavlja hedzing ( zaštitu ) od nepovoljnih
ekonomskih kretanja. Isto ne sprečava da se neka negativna pojava desi, već u koliko se desi, da posledice budu minimalne.Ulaganje u investiciono zlato predstavlja polisu osiguranja za finansijski kapital . Isto, služi za smanjene valutnih rizika aktuelne valute.
Ovaj tip ulaganja, štiti aktuelnu valutu od infalacije, deflacije, nestanka ili zamene aktuelne valute.

KAKO ZLATO ŠTITI FINANSIJSKI KAPITAL ?
Cena zlata je u stalnom porastu. Takva vrednost zlata, determinisana je, povećanom potražnjom za zlatom
i ograničenom količinom istog resursa.
Shodno tome, prognoze vodećih svetskih ekonomista predvidjaju, pozitivnu korekciju vrednosti zlata u buducnosti. Povećanjem svoje vrednosti kroz vreme, zlato štiti vrednost novca.
Cena zlata, brže raste od stope inflacije i na taj način čuva kupovnu moć novca.
Primer:
Jednom uncom zlata, pre 500 godina mogla se kupiti ista količina robe kao i danas, za vrednost iste.
ULAGANJE U ZLATO, NE MORA DA DONESE ZARADU, ALI I MOŽE.
U koliko je je cena zlata, više porasla u odnosu na stopu inflacije u posmatranom periodu, ta razlika
predstavlja stvarnu zaradu, tj.dobit.
U koliko se cena zlata uvećala za iznos inflacije, u tom slučaju nema stvarne zarade, već je samo sačuvana kupovna vrednost novca.

Prodaja dukata - prodaja investicionog zlata - prodaja zlatnih poluga
U Zlatari GOLD