Uslovi koriscenja

USLOVI KORISCENJA

Uslovima koriščenja regulišu se pravila koriščnja internet platforme www.prodajadukata.com- od strane posetilaca i korisnika.

1.Zlatara Gold - ima iskljuciva autorska prava na internet platformi www.prodajdukata.com ( U daljem tekstu Platforma), i na pojedine segmente koji ga čine , tekst , vizuelni identitet , podaci , baze podataka , programski kod i drugi elementi platforme,bez izricite dozvole vlasnika platforme , izdate iskljucivo u pisanoj formi.

2.Neovlasceno koriscenje , bilo kog dela ili cele Platforme bez odobrenja ,smatrace se povredom autorskih prava koja se nalaze iskljucivo u vlasnistvu Zlatare Gold i podlozno je pokretanju postupka pred nadleznim drzavnim organima.

Integritet platforme , vizuelni i tekstualni zasticen je kao intelektualna svojina u skladu sa odgovarajucim zakonskim propisima.